Czym jest tzw. taksówka mleczna?

29-05-2023

Hodowla bydła mlecznego wiąże się z koniecznością zapewnienia utrzymywanym zwierzętom odpowiednich do prawidłowego rozwoju warunków, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwane rezultaty. Poza zadbaniem o optymalną temperaturę, wilgotność powietrza oraz jego jakość kluczowe znaczenie będzie miało zgodne z potrzebami zwierząt żywienie. Jest to szczególnie ważne w przypadku cieląt, które nie mogą jeszcze pobierać paszy stałej. Wielkim ułatwieniem przy podawaniu pokarmu może być dobrze dopasowana do specyfiki gospodarstwa taksówka mleczna. Przekonajmy się, czym jest to urządzenie i sprawdźmy, dlaczego jest tak użyteczne.

Co jest ważne w żywieniu cieląt?

Po okresie pobierania siary cielęta odżywiają się mlekiem lub preparatami zastępczymi. Ze względu na to, że ich układ pokarmowy nie został jeszcze całkowicie wykształcony, optymalnym sposobem jego podawania jest umożliwienie wykonywania odruchu ssania. Dzięki temu za sprawą rynienki przełykowej płynny pokarm może trafiać do trawieńca, czyli żołądka właściwego, a nie do żwacza. Wymaga to jednak, by ciele trzymało głowę na odpowiedniej wysokości, stąd do karmienia stosuje się specjalne poidła ze smoczkami mocowane tak, by uzyskać pożądany i zgodny z anatomią efekt. Problemem w żywieniu jest jednak dopasowanie dawki i składu pokarmu do konkretnego osobnika. Rozwiązaniem, które w tym pomaga, jest taksówka mleczna.

Co daje taksówka mleczna?

Taksówka mleczna ułatwia proces odpajania cieląt, ponieważ pozwala na mieszanie i podgrzewanie pokarmu, a następnie dawkowanie go do poideł lub wiader ze smoczkami. Urządzenie jest wyposażone w pojemny zbiornik z grzałką, podwozie ułatwiające przemieszczanie oraz pompę i dystrybutor do wygodnego nalewania pójła. Wiele modeli oferuje zbiornik podzielny na sekcje.