Krowy mleczne

Krowy mleczne

Odpowiednie żywienie krów mlecznych wpływa na stan ich zdrowia. Ponadto wartościowy pokarm w odpowiednich proporcjach sprawia, że zwiększa się ich wydajność mleczna. Wartościowy pokarm to taki, który dostarcza niezbędnych składników odżywczych. Do żywienia bydła używa się pasz objętościowych oraz treściwych mieszanych w odpowiednich proporcjach.

W żywieniu krów stosuje się dwie metody dawkowania pokarmu:

  • TMR — Total Mixed Ration
  • PMR — Partly Mixed Ration.

W żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych w Polsce najczęściej brakuje składników energetycznych. Są one bardzo potrzebne, ponieważ ich niedobory powodują mniejszą produkcję mleka, a w już wyprodukowanym mleku jest niższa zawartość białka.

Prowadzimy sprzedaż preparatów, które aktywizują przemiany energetyczne w organizmie bydła mlecznego, zapobiegają ketozie, zapaleniu wymion i tężyczce oraz dostarczają witamin takich jak glukoza, wapń i magnez. Mieszanki są odpowiednie dla krów przed wycieleniem się oraz po nim. Wprowadzenie ich do diety krów ogranicza ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych u bydła.

Jaką metodę żywienia bydła wybrać?

Żywienie krów mlecznych metodą TMR jest polecane do dużych gospodarstw hodowlanych. Polega na wymieszaniu wszystkich pasz: objętościowych i treściwych w wozie paszowym. To bardzo upraszcza karmienie bydła, jednak najczęściej jest nieopłacalne w przypadku niewielkich stad.

Dla mniejszych gospodarstw bardziej ekonomicznym sposobem żywienia wydaje się PMR. W tym systemie żywienia łączy się dawkę bazową z indywidualnie wydzielanymi dodatkami. Jako podstawę żywienia stanowią pasze objętościowe, niektóre pasze treściwe i składniki białkowe. W karmieniu cieląt i dorosłego bydła jako dodatki wzbogacające paszę używa się kilku rodzajów pasz treściwych w zależności od zapotrzebowania. Dodatki można podawać ręcznie lub w stacjach paszowych.