Jak dobrostan krów wpływa na jakość mleka?

31-08-2023

Mleko to jeden z ważniejszych produktów żywnościowych, wykorzystywanych bezpośrednio, a także stanowiący surowiec do dalszego przerobu pozwalającego na uzyskanie rozmaitych wyrobów od serów czy masła lub śmietany po wszelkiego rodzaju napoje mleczne – np. jogurty i kefiry. Jego istotnym parametrem jest jakość, przejawiająca się w zawartości tłuszczu, białka, witamin i minerałów oraz właściwym dopuszczalnym poziomie flory bakteryjnej. Dla hodowcy kluczowe będzie więc zarówno osiąganie możliwie wysokiej mleczności, jak i optymalnego składu pozyskiwanego mleka. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki produkcyjne okaże się zapewnienie zwierzętom tzw. dobrostanu, na który składają się rozmaite składowe od żywienia np. stosowania dobrych premiksów dla krów mlecznych po prawidłowe dbanie o oborę. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest dobrostan w przypadku krów?

Zapewnienie zwierzętom dobrostanu polega na stworzeniu im takich warunków egzystencji, które pozwolą na zaspakajanie im potrzeb właściwych danemu gatunkowi i umożliwienie charakterystycznych dla niego zachowań. W przypadku krów przekłada się to na podawanie paszy o składzie gwarantującym prawidłowy rozwój oraz pełnym dostępie do wody. Ważne będzie także zachowanie higieny przez usuwanie odchodów, przygotowanie leża czy ochronę przed warunkami zewnętrznymi. W oborze konieczna będzie m.in. sprawna wymiana powietrza oraz pozostawienie powierzchni pozwalającej zwierzętom na swobodne poruszanie się. Liczą się kwestie opieki weterynaryjnej oraz stosowanie rozwiązań chroniących zwierzęta przed urazami.

Co daje zagwarantowanie zwierzętom dobrostanu?

Zwierzęta żyjące w odpowiednich warunkach są w stanie osiągać znacznie wyższą mleczność, lepsza będzie też jakość pozyskiwanego surowca. Warto pamiętać, że postawienie na odpowiednie rozwiązania pozwala na skorzystanie z dopłat bezpośrednich w ramach pakietu „Dobrostan krów”, co również w znacznym stopniu będzie wpływało na zyskowność gospodarstwa.