Jak można poprawić mikroklimat i warunki dobrostanu zwierząt w oborze?

14-02-2022

Na wydajność krów mlecznych oraz tempo przyrostu masy ciała zwierząt hodowlanych wpływa wiele czynników. Największe znaczenie ma niewątpliwie dobrze zbilansowana dieta, bogata w witaminy i niezbędne składniki odżywcze. Poza tym ważna jest też stała opieka weterynaryjna, dzięki której na bieżąco można monitorować stan zdrowia zwierząt. Nie bez znaczenia są również warunki panujące w oborze. Jakie standardy powinny spełniać nowoczesne obory? Poniżej podpowiadamy, w co należy wyposażyć pomieszczenia gospodarcze, by poprawić warunki dobrostanu zwierząt.

Jak zadbać o komfort zwierząt w oborze?

Mikroklimat, czyli temperatura, wilgotność oraz efektywna cyrkulacja powietrza mają kluczowe znaczenie dla komfortu zwierząt gospodarskich. Bydło, mimo dobrej termoregulacji ciała, źle znosi skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Na pogorszenie stanu zdrowia krów wpływ mają także przeciągi oraz zanieczyszczenia powietrza. Aby poprawić warunki dobrostanu zwierząt, a tym samym zwiększyć efektywność hodowli, należy zadbać o system wentylacyjny. W nowoczesnych oborach nie może zabraknąć wentylatorów i mieszalników powietrza, które zapewniają stały dopływ świeżych strumieni z zewnątrz oraz generują ich nieustanny ruch. Tego rodzaju urządzenia dostosowuje się do wielkości i układu budynków oraz liczby hodowlanych zwierząt.

Oprócz sprawnych systemów wentylacyjnych zapewniających właściwy mikroklimat, na dobrostan zwierząt wpływ ma także montaż odpowiedniego oświetlenia. Komfort zwierząt hodowlanych można również poprawić, inwestując w odpowiednie wyposażenie obory. Wśród sprzętów, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych oborach, wymienić można np.:

  • bariery paszowe – których celem jest oddzielenie korytarza paszowego od strefy legowiskowej,
  • przegrody legowiskowe – które służą do oddzielenia boksów hodowlanych, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i osób pracujących na co dzień w oborze,
  • gumowe maty i materace – wykorzystane w strefie legowiskowej odciążają stawy i racice krów, wymuszając na zwierzętach właściwą dla nich postawę podczas leżenia. Zapewniają również odpowiednią miękkość, suchość i izolację termiczną legowisk,
  • poidła – dzięki którym zwierzęta mają swobodny dostęp do wody,
  • czochradła – chronią zwierzęta przed skaleczeniami i otarciami, które mogłyby być efektem ocierania się zwierząt o metalowe lub betonowe części boksów.