Jak powinny działać schładzalniki do mleka?

02-09-2021

Produkcja mleka wymaga zachowywania reżimu sanitarnego, który ograniczy możliwości namnażania się flory bakteryjnej, a tym samym psucie się mleka przez jego zakwaszenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym z kluczowych czynników podczas przechowywania mleka jest szybkie obniżenie temperatury oraz jej utrzymanie przez czas potrzebny na jego odbiór. W każdym gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne konieczne będą schładzalniki do mleka o odpowiednio dobranej do możliwości produkcyjnych pojemności. Przekonajmy się, jak powinny działać schładzalniki do mleka.

 

Schładzalnik do mleka Rymek

 

Dlaczego mleka musi być chłodzone

Temperatura mleka tuż po udoju wynosi około 35°C. Zawsze zawiera ono pewną ilość bakterii – dopuszczalna norma to 10 tysięcy komórek w 1 ml. Przez około 2 do 3 godzin w mleku znajduje się podwyższone stężenie substancji – immunoglobin oraz enzymu nazywanego laktoperoksydazą, które powodują tzw. aglutynację, czyli wiązanie komórek bakteryjnych. Z czasem jednak dochodzi do rozkładu tych związków i rozwój flory bakteryjnej nie jest niczym skrępowany. Jeśli jednak temperatura zostanie obniżona w okresie, gdy mleko zachowuje swoją bakteriostatyczność, namnażanie się mikroorganizmów zostanie powstrzymane.

Jak schładza się mleko?

Mleko może zostać schłodzone do różnych temperatur. W gospodarstwach mlecznych zwykle wykorzystuje się instalacje pozwalające na obniżenie temperatury do 6–8°C, co pozwala na jego przetrzymywanie w zależności od innych parametrów przez czas od 4 do nawet 18 godzin. Osiągnięcie 4°C to możliwość przetrzymania surowca nawet do 48 godzin, o ile nie zawiera ono dużej ilości bakterii psychrotrofowych.

W jaki sposób są zbudowane schładzalniki do mleka?

Schładzalniki do mleka najczęściej są wyposażone w agregaty chłodnicze, które utrzymują niską temperaturę za sprawą krążącego w instalacji czynnika. Przepływa on w przewodach mających kontakt z zewnętrzną powierzchnią stalowej blachy nierdzewnej, z jakiej wykonany jest zbiornik. Urządzenie jest termoizolowane, tak by nie ogrzewało się od otaczającego je powietrza.