Jak zapobiegać niedojadaniu paszy przez bydło?

07-12-2023

Hodowanie bydła mlecznego wymaga podejmowania działań zapewniających maksymalizację produkcji przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów na możliwie niskim poziomie. Oznacza to przede wszystkim uzyskanie i zachowanie maksymalnej mleczności stada. Nie będzie to możliwe bez korzystania z odpowiedniego wyposażenia, które nie tylko przyspieszy i ułatwi obsługę zwierząt, ale też pozwoli na zapobieganie niekorzystnym zjawiskom jak choćby niedojadanie paszy. Idealnym rozwiązaniem okażą się tu dobre wozy paszowe. Przekonajmy się, z czego to wynika.

Dlaczego niedojadanie paszy stanowi problem?

Uzyskanie optymalnej mleczności wymaga zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków do codziennej egzystencji. W grę wchodzi m.in. dbanie o higienę w oborze, zapewnienie właściwego poziomu wymiany powietrza i temperatury, a przede wszystkim dostarczanie wody i prawidłowo zestawionych dawek pokarmowych. W sytuacji, gdy krowy nie dojadają paszy, liczba kalorii oraz podstawowych składników odżywczych nie osiągnie wymaganego poziomu, co przełoży się na ich kondycję, a także mleczność. Warto pamiętać, że resztki pokarmu mogą być znakomitą pożywką dla mikroorganizmów chorobotwórczych i przyczyną późniejszych problemów zdrowotnych. Zwiększają też nakłady potrzebne do utrzymania porządku.

Jak skutecznie eliminować tzw. niedojady?

Najlepszym sposobem na eliminowanie zjawiska niedojadania jest zadbanie o prawidłową smakowitość paszy. W grę wchodzi zarówno prawidłowe komponowanie dawki pokarmowej, jak i jej optymalne rozdrobnienie, co zapobiega wybieraniu elementów preferowanych przez bydło, choć niekoniecznie gwarantujących wszystkie konieczne składniki odżywcze. Jedyną metodą, by osiągnąć oczekiwany rezultat, okaże się postawienie na wozy paszowe, które będą w stanie należycie przyrządzić i podać TMR.