Korzyści wynikające z automatyzacji procesu dojenia krów

17-11-2023

Mleko jest wciąż ważnym elementem ludzkiej diety, stanowi więc istotny produkt żywnościowy, a jednocześnie jest składnikiem wielu wyrobów od różnych rodzajów serów po napoje i desery czy masło. Jego pozyskiwanie wymaga jednak zachowywania wielu procedur pozwalających na uzyskanie najwyższej jakości surowca, a jednocześnie oznacza konieczność utrzymania możliwie dużego poziomu rentowności. Wśród metod zwiększania opłacalności hodowli stad mlecznych ważną rolę odgrywa szerokie wprowadzanie automatyzacji i cyfryzacji, w tym korzystanie z nowoczesnych urządzeń do dojenia krów. Przekonajmy się, co można w ten sposób zyskać.

Co można zyskać dzięki dojeniu automatycznemu?

Klasyczne ręczne dojenie krów jest już dziś stosowane sporadycznie i niemal wyłączenie w przypadku utrzymywania pojedynczych zwierząt, ponieważ nawet przy niewielkich stadach okaże się zbyt czasochłonne, a przez to nieopłacalne. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie odpowiednia organizacja obory oraz zamontowanie profesjonalnych i wysokowydajnych dojarek. Będzie to skutkowało zwiększeniem szybkości pozyskiwania mleka, a jednocześnie przełoży się na jego jakość, gdyż ułatwi unikanie zakażeń bakteryjnych dzięki dezynfekcji wymion oraz używanej aparatury.

Jakie korzyści płyną z używania urządzeń do dojenia krów?

Osiąganie maksymalnej mleczności oznacza konieczność prawidłowego żywienia zwierząt i dobierania dawek pokarmowych tak, by poszczególne krowy zapewniały udój odpowiadający ich możliwościom. Sposobem na osiągnięcie tego rezultatu będzie dobór optymalnych dawek paszowych, na zasadach, które będą wykorzystywały dane o mleczności poszczególnych sztuk. Przy korzystaniu ze zautomatyzowanych systemów dojenia możliwa będzie łatwa i szybka identyfikacja konkretnych zwierząt i zapisywanie wszystkich potrzebnych informacji w używanym systemie informatycznym.