Mieszacz powietrza do obory. Co wziąć pod uwagę przy zakupie?

16-01-2024

Wyniki ekonomiczne przy hodowli bydła w dużej mierze zależą od tego, czy uda się zapewnić mu optymalne warunki egzystencji, ponieważ tylko wówczas można liczyć na wysoką mleczność czy szybkie przyrosty masy w przypadku stad utrzymywanych w celu pozyskiwania mięsa. Wśród kluczowych czynników przesądzających o dobrostanie zwierząt są parametry powietrza utrzymywane w budynkach, gdzie one przebywają. Najważniejsza okaże się temperatura i wilgotność, znaczenie ma jednak również właściwy ruch powietrza i tempo jego wymiany, gdyż w przeciwnym razie w niektórych miejscach mogą się tworzyć niebezpieczne zastoiska. Sposobem na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom będzie zastosowanie odpowiedniego mieszacza powietrza do obory. Przekonajmy się, jaka jest jego funkcja i zobaczmy, czym kierować się przy wyborze.

Dlaczego mieszacz okaże się potrzebny?

Uzyskanie optymalnych warunków dla bydła, a więc wilgotności na poziomie 60–80% oraz temperatury od –10°C do 25°C z przedziałem zalecanym w granicach 8–12°C, jak również właściwego stężenia dwutlenku węgla (poniżej 300 ppm), amoniaku (do 20 ppm) oraz siarkowodoru (maksymalnie 0,5 ppm), a także przepływu powietrza wynoszącego 0,2–0,5 m/s wymaga korzystania z wydajnej wentylacji. Niestety klasyczne systemy grawitacyjne okażą się niewystarczające w przypadku letnich upałów, a wskutek ich niewydolności w oborze szybko może stać się zbyt gorąco, co łączy się ze zwiększeniem się ilości zanieczyszczeń powietrza. Receptą na takie problemy stanie się mieszacz powietrza wymuszający jego ruch.

Jak dobierać mieszacze powietrza?

Podstawowym parametrem mieszaczy powietrza będzie generowany przez nie przepływ, który zależy od średnicy wirnika oraz ilości obrotów, z jakimi będzie on się poruszał. Dla uzyskania optymalnych efektów konieczne będzie takie rozmieszczenie urządzeń, by były w stanie zapewnić wymaganą wymianę powietrza. W tym celu będzie się liczył także sposób ich instalacji oraz właściwe zagęszczenie, co umożliwi tworzenie nieprzerwanego ciągu na długości całej obory. Warto jednak pamiętać, że przepływ nie może być zbyt wysoki, ponieważ spowoduje wychładzanie zwierząt.