Zalety wozów paszowych marki Kongskilde

12-10-2023

Osiąganie dobrych efektów przy hodowli bydła rzeźnego oraz przy produkcji mleka wymaga zapewnienia zwierzętom optymalnych warunków bytowania, co przekłada się bezpośrednio na mleczność krów oraz dobre przyrosty masy przy sztukach mięsnych. Kluczem do uzyskania przez bydło dobrostanu jest zwłaszcza stosowanie właściwej diety. Przy średnich i większych stadach najlepszym rozwiązaniem okazuje się zwykle podawanie TMR (Total Mixed Ration) albo PMR (Partial Mixed Ration) obejmującego rozdrobnione składniki zawierające zielonki, kiszonkę czy słomę wraz z odpowiednimi premiksami. By komfortowo i efektywnie móc podawać pokarm w ten sposób niezbędne okaże się jednak wykorzystanie sprawdzonego wozu paszowego. Przekonajmy się, jaka jest jego rola i sprawdźmy, dlaczego warto zainteresować się ofertą firmy Kongskilde.

Co trzeba wiedzieć o paszowozach?

Paszowozy to urządzenia, które są w stanie właściwie rozdrobnić, a następnie podać na stół paszowy odpowiednią mieszankę paszową przygotowaną z niezbędnych zwierzętom składników. Jest ona przekazywana przez wysyp, podczas gdy paszowóz samobieżny lub ciągnięty traktorem przejeżdża przez oborę. Producenci oferują maszyny tego rodzaju wyposażone w dwa rozwiązania – z zespołami rozdrabniająco-mieszającymi ustawionymi pionowo lub poziomo. Pracują one, tnąc składniki z użyciem zamontowanych noży oraz mieszają je, by uzyskać jednorodną paszę o równomiernym rozkładzie komponentów.

Jakie paszowozy oferuje firma Kongskilde?

Paszowozy Kongskilde to urządzenia z pionowymi zespołami rozdrabniająco-mieszającymi. Są one oferowane w wersjach kompaktowych, tj. z jednym ślimakiem oraz w wariantach większych, obejmujących 2 lub 3 ślimaki. Mają pojemności od 6,5 do 45 metrów sześciennych, pozwalając tym samym na efektywną obsługę stad liczących od 35 do aż 350 krów. Dostępne jest też wiele opcji ułatwiających pracę m.in. rozmaite typy wysypów. Urządzenia mogą być również użyte do ścielenia.